Badgrupper 2020

Badgrupper startar vecka 6, 2020.
Om du har frågor ring:

Ulla Moden
tel. 070-252 65 70

Varmt välkomna!