V. 42 Öppnar bad och träningshall upp med vissa restriktioner pga Covid-19

Badgrupper 2020 Öppnar v. 42
pga av Covid-19 är det vissa restriktioner.
Detta innebär att badgrupperna blir mindre, och badtiderna färre.
Tyvärr innebär detta att vi i nuläget inte kan ta emot nya badintresserade.

För mer information om badtider, dagar mm
Kontakta: Ulla Moden tel. 070-252 65 70

Varmt välkomna!

Träningshallen På Remonthagen 2020 – öppnar v. 42
Med vissa restriktioner pga Covid-19.
Endast kvällstid och detta måste respekteras!
Dusch efter träning bör ske hemma


Träningstider
Måndag – Fredag 17:00 – 18:30
Du måste signera pärmen för att få träna!
Alla redskap ska spritas efter användning!

Handträning/Sittgympa – Inställt resten av terminen

Handträning och Sittgympa är inställda resten av terminen
Gruppen är för närvarande full, för mer info samt ev ställa dig i kö kontakta

Eva Åberg tel: 070 – 521 66 78