Kontakt

Vänd dig i första hand till vår ordförande Inger Persson om du har frågor om föreningen och dess verksamhet. Tel: 063-205 67

Styrelse

Ordförande: Inger Persson
Tel: 063-205 67. Mobil: 0730-86 70 88

Sekreterare: Christine Jemtehed
Tel: 063-223 43

Kassör: Moa Vogt
Mobiltel: 072-452 16 94

Studieorganisatör: Kenth Fick
Tel: 0642-200 08

Ledamot: Johan Bergman
Mobiltel: 070-271 31 23

Medlemsregistrerare: Birgitta Mårtensson
Mobiltel: 070-263 23 79

Revisor: Claes-Göran Persson
Mobiltel: 070-557 60 37

Informatör: Inger Persson
Tel: 063-205 67