Kontakt

Vänd dig i första hand till vår ordförande Kenth Fick om du har frågor om föreningen
 Tel: 070 – 656 51 95
När det gäller våra aktiviteter, så vänd dig då direkt till den ansvarige, se nedan!

Styrelse

Ordförande: Kenth Fick
Tel: 070 – 656 51 95

Sekreterare: Christine Jemtehed
Tel: 070 – 344 89 45

Ledamot: Ulla Modén
Badet
Resan till Pärnu
Tar emot anmälningar till aktiviteter
Te. 070 – 252 65 70

Ledamot: Jessica Lundqvist
Tel: 076 – 311 43 92

Studieorganisatör: Kenth Fick
Tel: 070 – 656 51 95

Revisor: Lillemor Rydow & Lars Fahlgren

Valberedning: Inger Bodén 073 – 086 70 88

Informatör: Inger Bodén
Tel: 073 – 086 70 88